سید محمد پژمان معاون وزیر، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران امروز و در سفر کاری یکروزه به سیرجان بهمراه مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان، نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی، رییس شورای شهر، شهردار سیرجان و تنی چند از مسوولین شهری و استانی، از آسفالت خیابان ولیعصر، خانه محله ای آباده، خیابان امام محمدباقر در کوی آباده و بازارهای دوقلو بازدید کردند و کلنگ زنی مدرسه در کوی دهیادگار, کلنگ زنی مدرسه در مکی آباد، کلنگ زنی سوله ورزشی خیابان غفاری انجام دادند.