شهردار سیرجان با هدف پیشبرد سریع‌تر و سرعت‌بخشی به حل مشکلات و رفع موانع در حوزه مدیریت شهری دستور راه‌اندازی "شهردار شب" را صادر کرد.

 

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری، دکتر علی‌اکبر کریمی‌پور در تشریح این خبر گفت: با توجه به این‌که پس از پایان ساعت کاری در شهرداری، صرف نظر از واحدهای نظارتی و پیمانکاری، فعالیت سایر بخش‌ها مانند سایر ادارات تا صبح روز بعد تعطیل می‌شود، تصمیم گرفته شد که از این پس برای کنترل، نظارت و رسیدگی به حوادث و اتفاقاتی که ممکن است در طول شب رخ دهد، تشکیلاتی تحت عنوان "شهردار شب" یا "اداره شب" در شهرداری راه‌اندازی گردد.

 

شهردار سیرجان با اشاره به چارت و وظایف شهردار شب گفت: این طرح در قالب شهرداران شب مناطق و دو شهردار شب ناحیه در هر منطقه دیده شده است که همگی زیر نظر ستاد یا همان شهردار شب کل فعالیت خواهند کرد. وظیفه شهردار شب کنترل و بررسی وقایع رخ داده در سطح شهر از جمله نظارت بر پیمانکار و امور شهرداری و رفع نواقصی است که از روز به شب و یا بالعکس منتقل خواهند شد. همین وظایف نیز در شرح کار شهرداران شب مناطق وجود دارد که از طریق بازدید میدانی اعمال خواهد شد. شهردار شب ناحیه نیز حکم خط مقدم این طرح را دارد که باید به صورت ریز به مسائل ورود کرده و مشکلات را پیگیری نماید. در نهایت تمام اقدامات انجام شده در شب و اقداماتی که نیاز به پیگیری در طول روز دارند، به شکل صورتجلسه به مقامات بالاتر و در نهایت به دفتر من ارسال می‌گردند.

 

کریمی‌پور مهم‌ترین بخش طرح فوق را "هماهنگی با سازمان‌های خارج از شهرداری" دانست و افزود: گاه مشکلاتی در شهر ایجاد می‌شود که مربوط به شهرداری نیست؛ به طور مثال حوادث مربوط به آب یا برق که شهرداران شب هماهنگی‌های لازم جهت رفع مشکل را با ادارات مربوطه انجام خواهند داد.

 

شایان ذکر است انتخاب شهردار و شهرداران مناطق و نواحی در هر شب، به صورت دوره‌ای و از بین نیروهای متعهد و جهادی سازمان شهرداری خواهد بود.