دكتر رضا سروش نيا از رونمایی و آغاز فعالیت سامانه متحرک(خودرویی) ثبت تخلفات رانندگی در این شهر خبر داد.

به گزارش واحد خبر و امور رسانه مديريت ارتباطات شهرداري سيرجان، شهردار اظهار کرد: این سامانه خودرویی مجهز به چهار دوربین رنگی مادون قرمز است که کار ثبت تخلفات رانندگی در شهر را انجام می‌دهد.

وی از مشارکت شهرداری سيرجان و پلیس راهور فرماندهی انتظامی شهرستان در راه‌اندازی سامانه متحرک ثبت تخلفات رانندگی خبر داد و افزود: این سامانه قابلیت ثبت لحظه‌ای خودروهای متخلف را دارد.

شهردار سيرجان با اشاره به اینکه نرم‌افزار این سامانه قابلیت پلاک‌خوانی را نیز دارد

دكتر سروش نيا با اشاره به تخلفات قابل ثبت توسط این سامانه، بیان کرد: توقف ممنوع، توقف مطلقا ممنوع، توقف در حریم پیاده‌رو، توقف در حریم گذرگاه عابر پیاده، توقف در حریم چهارراه،عدم معاینه فنی، توقف غیرمجاز در ایستگاه تاکسی و اتوبوس و چند مورد دیگر از جمله تخلفات قابل ثبت توسط این سامانه است.

وی با اشاره به اینکه هدف از راه‌اندازی این سامانه نظم بخشی به ترافیک شهری است.‌

این مقام مسئول بيان کرد: سامانه متحرک توسط شهرداری سيرجان خریداری شده و در اختیار پلیس راهور قرار گرفته است.