02 فروردين 1402

- بیمارستان غرضی سیرجان - بلوار مالک اشتر - خیابان شفا

- بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امام رضا (ع) - بلوار هجرت

- بیمارستان ولایت (نیروی دریایی ارتش)

 - مرکز درمانی سیب - خیابان ولیعصر جنب دارلقران

- درمانگاه بهبود - بلوار هجرت ابتدای بلوار شیخ مفید

- درمانگاه شفا - بلوار دکتر صادقی بعد از تقاطع نصیری جنب داروخانه آرایا

- درمانگاه حسینی - خیابان ابن سینا