12 بهمن 1401

- سردار شهید محمد علی الله دادی

- حضرت آيت الله العظمي حاج شيخ محمد رحمتی سيرجانی

- مرحوم سيد جواد مدني ملقب به بنان الشريعه (خطاط و صاحب سبک در خطاطي اواخر قاجاريه)
- مرحوم محمد حسن ابن ملاعلي کراني (خطاط نسخ نويس نامي ، اثر کتابت قرآن مجيد مسجد قطبي سال 1282 هـ.ق بدست ايشان است.)
- مرحوم دکتر محمد ابراهيم باستاني پاريزي ،شاعر و نويسنده

- مرحوم دکتر طاهره صفار زاده ،شاعر و نويسنده و مترجم

-  مرحوم دکتر صادقي