07 بهمن 1400

سید ابراهیم حسینی

 

 سوابق اجرایی:

 

- معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری سیرجان

- مدیر سابق مالی شهرداری سیرجان

- ذیحساب طرح تملک داریهای سرمایه

- معاون اداری مالی سازمان خدمات موتوری شهرداری سیرجان

- معاون اداری و مالی شهرداری زیدآباد

- مسئول امور مالی شهرداری زیدآباد

- سرپرست شهرداری کشکوئیه رفسنجان با حکم استاندار وقت آقای مهندس مسعود محمودی

 

 

اطلاعات تماس

ساختمان مرکزی : سیرجان - میدان انقلاب 

تلفن : ۴۱۳۲۵۰۰۰ ۰۳۴  - ایمیل : info@Sirjan.ir

کد پستی : 7814757331  دورنگار : 42206659 034

مدیریت وپشتیبانی پرتال : 41325065 034

 

مدیریت ارتباطات (روابط عمومی)

سیرجان - خیابان دکتر شریعتی 

تلفن : 41325056 034

ایمیل :  Pr@Sirjan.ir

اینستاگرام : sirjan.municipality