10 آذر 1401

مشکلات فعالان حوزه فروش و عرضه دام در شهرستان سیرجان بزودی با مکان نمایی محل فعالیت برطرف می شود.