12 بهمن 1401

خاموشی پارک‌های سطح شهر مورد اعتراض بسیاری از شهروندان است اما حالا با نگاه ویژه شهرداری بعد از چندین سال خاموشی در پارک‌ها و فضای سبز محله‌ها، تعدادی از آن‌ها روشن شده‌ و بخشی نیز تا پایان سال روشن می‌شود. به گزارش واحد ارتباطات شهرداری سیرجان، رسول پورمهدی در این‌باره گفت: سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری سیرجان برحسب وظیفه، یک‌سری پارک‌های محله‌ای را روشن کرده و تعدادی از پارک‌ها نیز طبق زمان‌بندی طی یکی‌دو‌ هفته‌ی آینده روشن خواهد شد. کار عقب‌مانده در این زمینه زیاد است و به‌زودی روشنایی پارک‌ها را سر و سامان می یابد و تا پایان سال بیش از ۸۰ درصد این پارک‌ها روشن خواهد شد.