08 بهمن 1401

مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری سیرجان خبر داد: پایان عملیات آسفالت خیابان شهید ‌نصیری شمالی