تاکسی‌های آنلاین(برخط) نظیر اسنپ، ماکسیم، تپ‌سی و... زیرمجموعه شهرداری‌ها نیستند. علی‌رغم تبصره ماده 9 قانون حمل‌و نقل کشور که هرگونه حمل‌و‌نقل بار و مسافر در مجموعه‌ی شهری باید از شهرداری مجوز بگیرد، تاکسی‌های آنلاین زیر نظر اداره صمت فعالیت می‌کنند.

رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال می‌گوید پیش‌بینی می‌شود تا انتهای برنامه هفتم توسعه، ۲۵ درصد حوزه حمل و نقل هوشمند شود.