به پیشنهاد دکتر کریمی پور شهردار سیرجان ؛ ورود دادستانی به ساخت و سازهای غیرمجاز سیرجان

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سیرجان گفت: جمع‌آوری نخاله‌ها و ضایعات ساختمانی باید به صورت استاندارد و برپایه ضوابط صحیح انجام گیرد.