14 اسفند 1399

آتش پاد سوم مهدی فیروزآبادی به همراه چند تن از معاونان و مسئولان سازمان از "علیرضا علوی" آتش نشان ایستگاه دو عیادت کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان، آتش پاد سوم مهدی فیروزآبادی مدیرعامل محترم سازمان به همراه تعدادی از معاونان و مسئولان، با حضور در منزل "علیرضا علوی" که به علت بیماری و انجام عمل جراحی در حال استراحت می باشد، از وی عیادت کرده و در جریان روند درمانی ایشان قرار گرفتند.

سایت های مرتبط

                                                          

تماس با آتش نشانی

ساختمان اداری : سیرجان - چهار راه قریب - ابتدای خیابان وحید
تلفن : ۴۲۲۰۶۰۵۰ ۰۳۴ 
کد پستی : ۷۸۱۵۶۳۳۳۳۶ فکس : ۴۲۳۳۸۶۰۱ ۰۳۴

Template Design:Dima Group