به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی حریق یک منزل مسکونی در آپارتمان های گهر روش به آدرس خیابان اشرفی اصفهانی در ساعت 13:42