08 بهمن 1401

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سیرجان ، در آخرین روز تعطیلات نوروز آتش نشانان سیرجان در ساعات پردد جهت تامین ایمنی شهروندان از ابتدای 13 فروردین ماه 1401 در خروجی و ورودی های جاده کرمان ، شیراز و بافت با خودروهای سنگین آتش نشانی جهت کاهش خطرات و حوادث مستقر شدند.

توجه شهروندان به توصیه های ایمنی یک گام مهم در جلوگیری از بروز حوادث میباشد و حضور نیروهای آتش نشانی و آمادگی کامل در جهت مقابله با حوادث از دیگر رویکردها در کاهش خسارات است ، در این میان آموزش مطالب مهم آتش نشانی از اهمیت بالایی برخوردار میباشد ، تا بتوان با فرهنگ سازی و ارتقای سطح آگاهی ، بخش زیادی از آسیب ها را کنترل کرد.

تماس با آتش نشانی

ساختمان اداری : سیرجان - چهار راه قریب - ابتدای خیابان وحید
تلفن : ۴۲۲۰۶۰۵۰ ۰۳۴ 
کد پستی : ۷۸۱۵۶۳۳۳۳۶ فکس : ۴۲۳۳۸۶۰۱ ۰۳۴