08 بهمن 1399

بازدیدو ارزیابی سطح ایمنی چند هتل در سطح شهر توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی انجام گرفت.

در راستای اجرای بند 14 ماده 55قانون شهرداری ها وصیانت ار حقوق عامه شهروندان،کار گروه ایمن سازی اماکن پر خطر و ناایمن شهر سیرجان که با حمایت قاطع شهردار محترم و همکاری دادستانی،اداره راه و شهرسازی،سازمان نظام مهندسی ساختمان،بازرسی اداره کار ورفاه اجتماعی و سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی تشکیل گردیده و کارشناسان سازمان آتش نشانی به عنوان نماینده کارگروه در اولین اقدام خود ضمن بازدید از بخش های مختلف هتل های سروش،فدک،اکراس،عطر سیب،کهکشان، جهانگردی،قائم،سطح ایمنی وآتش نشانی این مجموعه اقامتی را موردارزیابی قرار داده و چک لیست های مربوط را جهت ارائه گزارش در جلسات کارگروه و اتخاذ تصمیم های لازم تهیه و تکمیل نمودندویک نسخه از این چک لیست را جهت رفع موارد ناایمن موجود در اختیار مالک هتل ها قرار دادند.

سایت های مرتبط

                                                          

تماس با آتش نشانی

ساختمان اداری : سیرجان - چهار راه قریب - ابتدای خیابان وحید
تلفن : ۴۲۲۰۶۰۵۰ ۰۳۴ 
کد پستی : ۷۸۱۵۶۳۳۳۳۶ فکس : ۴۲۳۳۸۶۰۱ ۰۳۴

Template Design:Dima Group