08 بهمن 1399

بازدید رئیس کارگروه آتش نشانی شهرستان سیرجان از ایستگاه های آتش نشانی شرکت سنگ آهن گهر زمین انجام شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سیرجان ، آتش پاد سوم مهدی فیروزآبادی رئیس کارگروه آتش نشانی شهرستان سیرجان از ایستگاه های آتش نشانی در شرکت معدنی و سنعتی گهر زمین بازدید و وضعیت تجهیزات آنان را مورد بررسی قرار داد.

در این بازدید آتش پاد سوم مهدی فیروزآبادی در گفتگو با مهندس گلسرخی مدیریت مجتمع شرکت سنگ آهن گهر زمین در خصوص همکاری بیشتر در زمینه های کاری گفتگو و بر افزایش سطح تعاملات خبر داد.

فیروزآبادی اضافه کرد : آمادگی پرسنل ، تهیه و تامین تجهیزات و خودروهای مناسب و آموزش مداوم ضمن خدمت از اهمیت ویژه ای برخوردار است و این اقدامات می تواند در ارتقاء سطح خدمات و کاهش خسارات واراده تاثیر بسزایی داشته باشد.

وی از میزان آمادگی پرسنل شیفت و وسایل و تجهیزات ایستگاه آتش نشانی جهت عملیات ابزار رضایت داشت.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ادامه داد : شرکت های بومی سیرجان در راستای ارایه خدمات آتش نشانی ، تامین نیرو و تجهیزات از سازمان آتش نشانی سیرجان تائیدیه های لازم را بر اساس قانون در یافت می کنند که شرکت گهر نشاط سمنگان پیمانکار آتش نشانی شرکت گهر زمین دارای تاییدیه از سازمان آتش نشانی می باشد.

* روابط عمومی سازمان آتش نشانی *

سایت های مرتبط

                                                          

تماس با آتش نشانی

ساختمان اداری : سیرجان - چهار راه قریب - ابتدای خیابان وحید
تلفن : ۴۲۲۰۶۰۵۰ ۰۳۴ 
کد پستی : ۷۸۱۵۶۳۳۳۳۶ فکس : ۴۲۳۳۸۶۰۱ ۰۳۴

Template Design:Dima Group