معاونت آموزش و پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سیرجان از برگزاری  دوره مقدماتی آتش نشانان داوطلب در مهرماه سال جاری  خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی سیرجان ، آتشیار حسین شاهبداغی عنوان کرد : دوره مقدماتی آتش نشانان داوطلب در مهر ماه  با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و اجرای دستور العمل های بهداشتی در سه روز برگزار شد که داوطلبان با گذراندن کلاس های تئوری مطالب و مباحث مهم آتش نشانی را فرا گرفتند.

شاهبداغی با اشاره به اجرای مانورهای عملی در این دوره آموزشی افزود : آتش نشانان داوطلب ضمن کسب مهارت های تئوری در مانورهای اطفای حریق بصورت عملی نیز حضور داشته و زیر نظر کارشناسان آموزش این سازمان با مهارت های مهار آتش نیز آشنا شدند.

وی خاطرنشان کرد : در پایان این دوره آموزشی با حضور آتشپاد سوم مهدی فیروزآبادی مدیرعامل سازمان از داوطلبان آزمون تئوری و عملی اخذ گردید.

* روابط عمومی سازمان آتش نشانی سیرجان *