28 دی 1399

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی سیرجان ، 148مورد اطفا حریق و 173 مورد عملیات امداد و نجات به دلیل بی احتیاطی و عدم رعایت مسائل ایمنی در سیرجان اتفاق افتاده است.

آتشپاد سوم فیروزآبادی مدیرعامل سازمان آتش نشانی سیرجان در این خصوص گفت : مرداد ماه در مجموع 78 حریق اتفاق افتاده است که از این تعداد 28 مورد مربوط به مواد پسماند و بازیافتی،14مورد مربوط به منازل مسکونی ، 7 مورد مربوط به مراکز تجاری   ،6 مورد مربوط به وسایل نقلیه  ، 6 مورد مربوط به فضای سبز و درختان  ،6 مورد عملیات پیشگیرانه ، 3 مورد مربوط به انبار ، 1 مورد مربوط به کارخانجات ، 1 مورد مربوط به کارگاه ، 1مورد مربوط به تعمیرگاه ،  1 مورد تاسیسات برق شهری و مابقی آنها مربوط به سایر موارد بوده است .

 شهریور ماه 70 حریق اتفاق افتاده است که از این تعداد 23 مورد مربوط به مواد پسماند و بازیافتی ، 14 مورد مربوط به منازل مسکونی ، 14 مورد مربوط به وسایل نقلیه  ، 8 مورد مربوط به فضای سبز و درختان ، 2 مورد مربوط به مراکز تجاری ، 1 مورد مربوط به کارخانجات ، 1 مورد تاسیسات برق شهری ، 1 مورد عملیات پیشگرانه و مابقی آنها مربوط به سایر موارد بوده است .

مرداد ماه 92 مورد عملیات امداد و نجات از این تعداد 66 مورد حیوانات خطرناک و آزار دهنده ،7 مورد امداد تصادفات خودرویی ، 7 مورد رها سازی محبوس شدگان ، 5 مورد برش انگشتر و رها سازی انگشت ، 1 مورد عملیات چاه ،  1 مورد عملیات رفع آبگرفتگی ، 1 مورد سقوط از ارتفاع و مابقی آنها مربوط به سایر موارد بوده است.

شهریور ماه 81 مورد عملیات امداد و نجات که از این تعداد 59 مورد حیوانات خطرناک و آزار دهنده ، 4 مورد امداد تصادفات خودرویی ، 3 مورد رها سازی محبوس شدگان ، 3 مورد برش انگشتر و رها سازی انگشت ، 2 مورد ریزش آوار ، 1 مورد آسانسور و مابقی آنها مربوط به سایر موارد بوده است.

* روابط عمومی سازمان آتش نشانی سیرجان *

سایت های مرتبط

                                                          

تماس با آتش نشانی

ساختمان اداری : سیرجان - چهار راه قریب - ابتدای خیابان وحید
تلفن : ۴۲۲۰۶۰۵۰ ۰۳۴ 
کد پستی : ۷۸۱۵۶۳۳۳۳۶ فکس : ۴۲۳۳۸۶۰۱ ۰۳۴

Template Design:Dima Group