مدیرعامل سازمان آتش نشانی سیرجان با حضور در محل حادثه از حریق کارخانه فوم خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی سیرجان ، ساعت 15:15 دقیقه 99/06/25 وقوع آتش سوزی کارخانه فوم به سامانه 125 اطلاع داده شد که ستاد فرماندهی آتش نشانی سیرجان بلافاصله 3 اکیپ از ایستگاه شماره دو به شهرک صنعتی شماره یک اعزام کرد.

آتشپاد سوم مهدی فیروزآبادی گفت : با حضور به موقع آتش نشانان حریق مهار و از شعله وری مجدد و سرایت به قسمت انبار جلوگیری شد.

فیروزآبادی اعلام کرد : علت این حادثه توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی سیرجان در حال بررسی می باشد.