28 دی 1399

در پیام آتشپاد سوم مهدی فیروزآبادی آمده است:

درور و درود خدا بر تمامی وقایع نگارانی که حرمت قلم و آگاهی را پاس می دارند و خامه خویش را جز در مسیر حق و عدالت به کار نمی گیرند.

درود و دورد خدا بر تمامی خبرنگاران شهید که قلم را سلاح خویش و رسانه را سنگر دفاع از استقلال و آزادی و مقابله با زورمندان بریده از انسانیت و قدرت های سلطه گر جهانی قرار دادند و در این راه پر افتخار به لقا محبوب رسیدند.

خبرنگار باید بداند و می داند که آن کس که آگاه تر است مسئول تر است.

مسئول در قبال ملت و کشور

مسئول در قبال باورها و اعتقادات مردم

مسئول در قبال منافع ملی

مسئول در قبال تجاوز فکری و اندیشه ی بیگانه به مرزهای فرهنگی

مسئول در قبال اخلاق جامعه

مسئول در قبال کژاندیشی و کژ رفتاری های اداره کنندگان کشور

و این مسئولیت و مسئولیت ها نه تنها محدودیت نمی آفریند ، بلکه راه رسیدن به کمال را در این حرفه مقدس برای او هموار و هموارتر می سازد و خبرنگار به جایگاهی می رسد که جز رضایت حضرت دوست نمی بیند.

روزتان مبارک خبرنگاران عزیز

سایت های مرتبط

                                                          

تماس با آتش نشانی

ساختمان اداری : سیرجان - چهار راه قریب - ابتدای خیابان وحید
تلفن : ۴۲۲۰۶۰۵۰ ۰۳۴ 
کد پستی : ۷۸۱۵۶۳۳۳۳۶ فکس : ۴۲۳۳۸۶۰۱ ۰۳۴

Template Design:Dima Group