09 خرداد 1399

سر آتش یار حسین شاهبداغی معاونت آموزش و پیشگیری در گفتگو با روابط عمومی سازمان گفت : با برنامه ریزی های انجام شده و اهداف سازمان در بحث آموزش و پیشگیری مبنی بر کاهش و جلوگیری از حوادث احتمالی در مهرماه 5539 نفر مباحث مهم آتش نشانی را فرا گرفتند.

* 720 نفر آموزش آموزش مهد و پیش دبستانی

* 4000 نفر آموزش مقطع دبستان

* 400 نفر آموزش مقطع دبیرستان

* 23 نفر آموزش دوره مقدماتی آتش نشانی

* 26 نفر آموزش مرکز بهزیستی

* 25 نفر آموزش موسسه خیریه

* 45 نفر آموزش ضمن خدمت

                      

سایت های مرتبط

                                                          

تماس با آتش نشانی

ساختمان اداری : سیرجان - چهار راه قریب - ابتدای خیابان وحید
تلفن : ۴۲۲۰۶۰۵۰ ۰۳۴ 
کد پستی : ۷۸۱۵۶۳۳۳۳۶ فکس : ۴۲۳۳۸۶۰۱ ۰۳۴

Template Design:Dima Group