یکشنبه98/5/6 لغایت چهارشنبه 98/5/9 به مدت چهار روز یک دوره آموزش مقدماتی پایه آتش نشانی با حضور 10نفر از داوطلبان آزاد و 27 نفر از نیروهای شرکت گهر نشاط  ( به صورت نیمه تخصصی ) از طرف معاونت آموزش و پیشگیری سازمان برنامه ریزی و در محل ایستگاه 3 واقع در بلوار خلیج فارس برگزار شد . شرکت کنندگان  پس از پایان دروس تئوری و عملی ، با انجام امتحانات این دوره  ، رکورد نمرات خود را به ثبت رساندند . سر آتشیار شاهبداغی معاونت آموزشی سازمان ضمن اعلام رضایت از برگزاری  و نتایج این دوره افزود : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی سیرجان در خصوص بالا بردن سطح اطلاعات آموزشی و همچنین مبارزه با آتش می کوشد هم در جهت پیشگیری و  هم در زمان مبارزه با حریق  ،  با آموزش صحیح و اصولی( داوطلبان آموزش پایه ) بتوانند  در محل زندگی یا کاری خود ، عملکرد مبارزه با آتش در  پناه ایمنی و حفاظت فردی  را در سطح بالایی به اجرا بگذارند.