رئیس هیات مدیره : مهندس رامین یگانه                  مدیرعامل و عضو هیات مدیره : مهندس ابراهیم باستانی راد                   عضو هیات مدیره:مهندس فرهاد افصحی

                                                                   

Template Design:Dima Group