تاریخچه سازمان

سازمان عمران شهرداری سیرجان درسال 1386 براساس اساسنامه 13205/34/3/1 مورخ 15/8/1386وزارت کشور تاسیس گردیده است.سازمان عمران شهرداری سیرجان یک ارگان اجرایی بسیار قوی و مجهز میباشد که همواره شهرداری سیرجان را در امر آبادانی شهر سیرجان یاری نموده است و اکثر پروژه های راهسازی ، پل سازی و تقاطعهای غیر هم سطح در سیرجان را انجام داده است.همچنین عملیات روکش آسفالت را نیز در سطح بسیار وسیعی در سطح شهر و پروژه های تحت پوشش انجام داده است.

 معرفی سازمان

سازمان عمران را در واقع میتوان بازوی اجرایی شهرداری سیرجان دانست ، و با توجه به تجهیزاتی که در اختیار دارد میتوان آن را یکی از ارگانهای پیمانکاری بزرگ و قوی به شمار آورد که همواره آماده انجام انواع پروژه های عمرانی،راه سازی ، پل سازی ، آسفالت و انجام تمام پروژه های موردنیاز شهرداری می باشد و در طول این سالیان در بعضی مواقع که سطح توانمندی سازمان مازاد بر نیاز شهرداری بوده، نسبت به اجرای پروژه برای دیگرارگانها مانند سازمان مسکن وشهرسازی،سپاه وجهاد، شهرکهای صنعتی وگل گهر و بخش خصوصی درحومه آن اقدام نموده است.

اطلاعات تماس

ساختمان مرکزی : سیرجان - میدان انقلاب 

تلفن : ۴۱۳۲۵۰۰۰ ۰۳۴  - ایمیل : info@Sirjan.ir

کد پستی : 7814757331  دورنگار : 42206659 034

مدیریت وپشتیبانی پرتال : 41325065 034

 

مدیریت ارتباطات (روابط عمومی)

سیرجان - خیابان دکتر شریعتی 

تلفن : 41325056 034

ایمیل :  Pr@Sirjan.ir

Template Design:Dima Group