کاظم علیپور 

مدیرفناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری سیرجان

سایت های مرتبط فاوا

پلیس فتا

سایت سازمان فناوری اطلاعات ایران

Back to Top