در باغ بيميد شمال غربي سيرجان زيارتگاهي است که به يکي از نوادگان موسي بن جعفر(ع) نسبت داده مي شود . سرو کهنسالي بر گنبد امامزاده احمد(ع) سايه افکنده که قدمت آن را بيش از هزار سال مي دانند و قبل از تعميرات سال 1293توسط سيد محمود خان فاطمي « ثقه الاسلام» سکويي با سنگ قبري بدين مضمون « النقيبُ نسابه ابو علي محمد بن ابو العباس کامل الدين » در کنار آن واقع بود که پس از وسعت و قرار گرفتن قبر در داخل حرم سنگ نيز ناپديد گشت. آب مصرفي جهت استفاده ي زوار از پاياب هايي که از ابتدا از کنار سرو و سپس پشت حرم مي گذشت تامين مي گشت.

Template Design:Dima Group