در کيلو متر 15 سيرجان بين راه سيرجان و قلعه ي سنگ بقعه ي علي بن محمد بن ابراهيم بن موسي بن جعفر(ع) واقع است که علاوه بر شرافت و امامزادگي در تقوي و علم و فضيلت نيز ممتاز بوده است وي دز سال 201 هجري قمري مقارن هجرت امام رضا(ع) از طريق اهواز و فارس به قصد ديدار آن حضرت به اين سامان آيد و  مردم از حضورش کسب فيض مي نمايند تا اينکه پس از شهادت امام رضا(ع) به دست عمال بني عباس به فيض شهادت نايل مي شود. تا سال1253 قمري که توسط يکي از خوانين راه سيل تغيير داده شد اين حرم شريف به علت قرار داشتن در مسير رودخانه دست خوش آسيب قرار مي گرفت و از آن به بعد خوشبختانه از اين گونه صدمات مصون مانده است در سال 1255 قمري در زمان سلطنت محمد شاه قاجار حيدر قلي خان که باعث تغيير مسير رودخانه گشته بود با هزينه ي شخصي حرم و بقعه و گنبد مستحکمي بنا نمود و با نقوش و خطوط زيبا و اشعاري درباره ي آن بزرگوار ديوارها و سقوف را زينت داد. جعبه ي خاتمي که قبر امامزاده را در خود جاي داده ارزِش هنري والايي دارد و قدمت آن به چندين قرن قبل مي رسد.
< قبلی

Template Design:Dima Group