مهدی بهرامی در این رابطه به واحد خبر روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر سیرجان گفت: حفظ سیمای بصری شهری یکی از مباحثی است که امروزه مورد توجه قرار دارد که به لحاظ قانونی اهمیت داشته و قابل پیگیری است.

وی افزود: بر اساس بند 14 و 20 ماده 55 قانون شهرداری‌ها و همچنین ماده 110 قانون شهرداری‌ها موضوع اماکن نازیبای شهری مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

مدیر حقوقی و املاک شهرداری سیرجان ادامه داد: یکی از راهکارهای اصلی برای جلوگیری از نازیبایی سیمای بصری شناسایی عوامل ایجاد کننده توسط واحدهای مربوطه و شهروندان و معرفی آنها جهت پیگیری و اجرای تشریفات قانونی خواهد بود.

مهدی بهرامی بیان کرد: طرح جمع‌آوری آلودگی‌های بصری بزودی به مرحله اجرا خواهد رسید و در صورت مشاهده موارد مدنظر، هزینه‌های مربوطه از مالکین دریافت خواهد شد.

Back to Top