رضا سروش نیا شهردار سیرجان بهمراه مهندس رامین یگانه معاون فنی و شهرسازی و مهندس رسول پور مهدی سرپرست نظارت شهرداری به همراه مهندس عارف الدین محمد مظفری نژاد ناظر عالی پروژه از نخستین ساعات صبح امروز به منظور بررسی و رسیدگی به اقدامات و فعالیتهای در دستور کار مجموعه شهرداری سیرجان، از پایانه مسافربری بعثت و خیابان خیام بازدید کردند.

اطلاعات تماس

ساختمان مرکزی : سیرجان - میدان انقلاب 

تلفن : ۴۱۳۲۵۰۰۰ ۰۳۴  - ایمیل : info@Sirjan.ir

کد پستی : 7814757331  دورنگار : 42206659 034

مدیریت وپشتیبانی پرتال : 41325065 034

 

مدیریت ارتباطات (روابط عمومی)

سیرجان - خیابان دکتر شریعتی 

تلفن : 41325056 034

ایمیل :  Pr@Sirjan.ir

Template Design:Dima Group