اجرای طرح کاشی معرق به سفارش کمیته زیباسازی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری سیرجان توسط خانم زهره فریدونی (هنرمند سیرجانی) به مساحت 15 مترمربع در بلوار سردار جنگل تقاطع خیابان دهخدا شمالی

اطلاعات تماس

ساختمان مرکزی : سیرجان - میدان انقلاب 

تلفن : ۴۱۳۲۵۰۰۰ ۰۳۴  - ایمیل : info@Sirjan.ir

کد پستی : 7814757331  دورنگار : 42206659 034

مدیریت وپشتیبانی پرتال : 41325065 034

 

مدیریت ارتباطات (روابط عمومی)

سیرجان - خیابان دکتر شریعتی 

تلفن : 41325056 034

ایمیل :  Pr@Sirjan.ir

Template Design:Dima Group