شهردار سیرجان گفت: با تدابیر و برنامه ریزی های انجام شده در نظر داریم آسفالت خیابان های سطح شهر را پس از کارشناسی از نظر فنی و زیربنایی انجام دهیم و طبق بودجه مصوب، تمام توان خود را در راستای آسفالت معابر بر اساس برنامه از پیش تعیین شده به کار خواهیم گرفت؛ ضمن اینکه آسفالت خیابان های انقلاب، مولوی، خیام، سعدی و بلوار هجرت (حدفاصل بلوار عباسپور تا جنب بیمارستان) و چهارراه قاآنی تا تقاطع بلوار سیدجمال بزودی تحت پوشش عملیات آسفالت قرار گیرند.

Back to Top