به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان، رضا سروش نیا در این رابطه گفت: زمینی به مساحت چهار هکتار واقع در ضلع جنوبی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر (اتوبوسرانی سابق) در بلوار قائم به منظور استقرار جمعه بازار در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: عملیات نخاله برداری و تسطیح این زمین با همکاری سازمان عمران و سازمان مدیریت پسماند شهرداری انجام شده و عملیات زیرسازی و آسفالت این مجموعه پس از طراحی محل غرفه ها و پارکینگ اختصاصی، در اسرع وقت انجام خواهد شد.

شهردار سیرجان افزود: تشکیل پرونده و ساماندهی غرفه داران به اتمام رسیده و این زمین پس از انجام مراحل زیربنایی، به منظور انتقال جمعه بازار به مکان جدید، در اختیار سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی قرار می گیرد.

Back to Top