جمعی از شهروندان و ورزشکاران طی امضای تقدیرنامه ای، از روند بهسازی فضای سبز و روشنایی پیست دوچرخه سواری چمران، از رضا سروش نیا شهردار سیرجان قدردانی کردند.

Back to Top