سخنرانی رضا سروش نیا شهردار سیرجان و ارایه گزارش عملکرد شهرداری بمناسبت 14تیرماه روز شهرداری ها در مراسم نماز جمعه

 

 

شهردار سیرجان و معاونین وی پس از پایان نماز جمعه هم اکنون در حال پاسخگویی به شهروندان و بررسی مشکلات آنها است. 

 

Back to Top