سرپرست حوزه استاندار کرمان و تنی چند از مسوولان شهری از صبح امروز با حضور در دفتر شهردار سیرجان، 14تیر ماه روز شهرداری را به وی تبریک و شادباش گفتند.

Back to Top