صبح امروز و همزمان با 14تیرماه روز شهرداری ها، طی نشستی با حضور شهردار، تنی چند از اعضای شورا و مدیر پروژه فاضلاب شهری، روند حفاری پروژه فاضلاب شهری و بهسازی معابر سطح شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

شهردار سیرجان در این دیدار گفت: بهسازی و ترمیم آسفالت معابر یکی از خواسته های مهم و به حق شهروندان است و با توجه به روند اجرای پروژه فاضلاب، انتظار می رود تسریع در روند ترمیم آسفالت معابر در دستور کار مدیر پروژه فاضلاب شهری قرار گیرد.

Back to Top