به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان، در راستای رفع نارسایی ها، افزایش سطح کیفی و بهداشتی گوشت در کشتارگاه دام شهرداری سیرجان و نیز همزمان با موضوع تب کریمه کنگو و به منظور جلوگیری از شیوع این بیماری، مسوولین شهرستان سیرجان صبح امروز در صحن علنی شورا گردهم آمدند و موضوع خریدپیش سردکن کشتارگاه دام شهرداری سیرجان را در دستور کار قرار دادند.

رضا سروش نیا شهردار سیرجان در این رابطه گفت: بر اساس مصوبه شورای شهر مقرر گردید دستگاه پیش سردکن کشتارگاه دام شهرداری از طریق ترک تشریفات مناقصه با اعتباری بالغ بر 6 میلیارد و 700 میلیون ریال در اسرع وقت خریداری و نصب شود.

Back to Top