به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان، محمود شهسواری پور با بیان این مطلب افزود: شهرداری ها و نهادهای مربوط به ساخت و ساز بر اساس مقررات ملی ساختمان و برنامه های بلند مدتی که برای هر شهر، در نظر دارند، ضوابط ساخت و ساز شهری مربوط به هر شهر را تهیه و تدوین کرده اند.

وی افزود: در تخلفات مربوط به ساختمان سازی، معمولا جرایم سنگین و خارج از تصور مردم دارند و زمانی از اشتباه خود آگاه می شوند که کار از کار گذشته است. پروژه هایی هستند که مدت هاست، به دلیل تخلف ناخواسته از این ضوابط، متوقف هستند.

مسوول کمیسیون ماده صد شهرداری سیرجان در پایان از شهروندان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات ساختمان سازی و در راستای احترام به قوانین و حقوق شهروندی، از هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز ممانعت کنند.

Back to Top