سمیه پورپاریزی مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری سیرجان در این رابطه گفت: حسب نظر و پیشنهاد سیدمحمود حسینی امام جمعه سیرجان، تغییر نام آرامستان در جوار حرم مطهر امامزاده علی(ع) به بهشت رضا(ع) در دستور کار قرار گرفت و آرامستان به بهشت رضا(ع) تغییر نام پیدا کرد.

Back to Top