به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان، در این مراسم و همزمان با روز جهانی صنایع دستی، از المان بزرگ گلیم رونمایی و نمایشگاه صنایع دستی افتتاح شد.

شهردار سیرجان در مراسم رونمایی از المان بزرگ گلیم گفت: بر اساس مصوبه فرمانداری و در راستای حمایت از صنعت جهانی گلیم شیریکی پیچ سیرجان، شهرداری تصمیم به طراحی و اجرای المان گلیم در یکی از میادین شهر سیرجان گرفت که در نهایت از بین طرح های ارسالی، طرح شرکت مهندسین مشاور شهرسازه گوار کرمان پذیرفته و در آذر ماه سال 96 قرارداد احداث و اجرای المان گلیم به این شرکت واگذار شد و این المان همزمان با روز جهانی صنایع دستی رونمایی شد.

رضا سروش نیا افزود: این طرح با استفاده از کاشی شکسته به ارتفاع 8 متر و عرض 6 متر و با اعتباری بالغ بر 330 میلیون ریال اجرا و نصب شد.

Back to Top