به گزارش مرکز اطلاع رسانی مدیریت ارتباطات شهرداری و شورای اسلامی شهر سیرجان، در این دیدار رضا سروش نیا شهردار سیرجان گفت: یکی از اهداف شهرداری همکاری با مجموعه بنیاد صلح جهانی است که در راستای اقدامات و فعالیت های مشترک گام برداریم.

در ادامه رسپینا (سوگند) یوسفی با بیان اینکه بعنوان سفیر کودکان جهان با شهردار سیرجان همکار هستیم و این دیدار در راستای هماهنگی بیشتر برای توسعه صلح در شهر، کشور و جهان شکل گرفت، بیان کرد: امیدواریم بتوانیم برنامه ای در میدان صلح داشته باشیم تا کودکانی که عضو بنیاد صلح جهانی هستند به ارایه برنامه های خاص بپردازند.

سفیر صلح کودکان جهان ادامه داد: روز جهانی آموزش که در یونسکو برگزار می شود من بعنوان سخنران در این جلسه شرکت خواهم کرد و این سخنرانی به طور زنده و آنلاین از تلویزیون های شهرداری پخش خواهد شد و شهردار صلح نیز بیننده این کنفرانس خواهد بود.

وی افزود: یکی دیگر از اهداف برگزاری کارگاههای آموزشی برای کودکان صلح و کنفرانس های صلح است که با همکاری شهردار صلح انجام خواهد شد.

Back to Top