به گزارش مرکز اطلاع رسانی ارتباطات شهرداری و شورای اسلامی شهر سیرجان، حسن باقری مسوول امور قراردادهای شهرداری سیرجان با بیان این مطلب گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه دولت در سال 96 مبنی بر ثبت و انجام معاملات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، همه شهرداریهای کشور و دستگاه های اجرایی در راستای شفاف سازی معاملات، ملزم به اجرای این قانون شدند.

وی افزود: بر این اساس کلیه پیمانکارانی که قصد مشارکت در پروژه های عمرانی شهرداری و شرکت در مزایده و مناقصات شهرداری را دارند، باید با مراجعه به سامانه ستاد، مراحل ثبت نام و شرکت در معامله را انجام دهند.

مسوول امور قراردادهای شهرداری سیرجان اضافه کرد: در همین راستا کلیه قوانین و مقررات و آموزش های لازم به کارکنان شهرداری سیرجان طی دوره سه روزه در سالن مهر شهرداری برگزار شد و این دوره آموزشی روز پنجشنبه به کار خود پایان داد.

Back to Top