به گزارش واحد خبر ارتباطات شهرداری و شورای اسلامی شهر سیرجان، در این نشست افزایش پروانه بهره برداری چاه آب فضای سبز آرامستان، چاه سنگ شکن کارخانه آسفالت و پرداخت مطالبات اداره منابع آب بابت حق النظاره مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

شهردار سیرجان به همراه مدیرعامل سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری و مدیر منابع آب شهرستان سیرجان همچنین در این نشست در رابطه با آبیاری تحت فشار برخی فضاهای سبز شهری و جداسازی آب شرب از آب خام به بحث و تبادل نظر پرداختند.

Back to Top