به گزارش واحد خبر ارتباطات شهرداری و شورای اسلامی شهر سیرجان، نشست کارگروه کمیسیون حفاری شهرستان، کارگروه مرمت بازار و کاروانسرای سیرجان و کارگروه هیات عالی سرمایه گذاری و مشارکت با حضور فرماندار، شهردار، رییس شورای شهر، و روسای کلیه ادارات شهرستان در شهرداری سیرجان برگزار شد.

در این نشست ها موضوعات کلی در خصوص حفاری فاضلاب، حفاری های ادارات برق، گاز و تلفن و نیز روند مرمت بازار و کاروانسرای سیرجان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

Back to Top