شهردار سیرجان طی نامه ای به معاونین، مدیران و مسوولان واحدهای شهرداری، عدم استفاده از عناوین حاصل از اخذ مدرک تحصیلی مانند دکتر و مهندس را خواستار شد. در این نامه آمده است: در اجرای بند 1 صورتجلسه شورای اداری شهرستان در دی ماه سال گذشته، از سوی معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سیرجان مبنی بر عدم بکار بردن عناوین مانند دکتر، مهندس و غیره، منبعد از بکار بردن این عناوین در مکاتبات اداری خودداری گردد.

Back to Top