دوره آموزشی فرماندهی عملیات با برگزاری آزمون کتبی و عملی به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی سازمان، دوره آموزشی فرماندهی عملیات با تدریس جناب آقای مهندس فرخ صبری که از روز پنج شنبه مورخ 96/05/05 آغاز شده بود، امروز با برگزاری آزمون کتبی و عملی به پایان رسید.

گفتنی است؛ این دوره آموزشی به مدت هشت روز در ایستگاه سه و سالن مهر شهرداری سیرجان برگزار گردید. 

Back to Top