دوره آموزشی فرماندهی عملیات با مشارکت آتش نشانی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در حال برگزاری می باشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان، یک دوره آموزشی فرماندهی عملیات با تدریس جناب آقای مهندس فرخ صبری از روز پنج شنبه مورخ 96/05/05 آغاز شده و به مدت هشت روز ادامه خواهد داشت.

Back to Top