دوره آموزشی بررسی علل حریق با مشارکت آتش نشانی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان، یک دوره آموزشی بررسی علل حریق با تدریس جناب آقای مهندس فرخ صبری از روز شنبه مورخ 96/04/31 به مدت پنج روز با همکاری آتش نشانی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر برگزار گردید.

Back to Top