ناجيان 125 پس از رسيدن به محل حادثه با توجه به دود و شعله هاي آتش در منزل مسكوني با استفاده از ست اكسيژن ، با رعايت اصول ايمني و برقراري امنيت در محل ، حريق منزل مسكوني را پس از بيست دقيقه عمليات اطفاء كردند .

نكته : با انبار كردن اسباب و وسايل دسته دوم منزل در پشت درب هاي ورودي ( اصلي ) منزل كه هيچ كارايي خاصي ندارند . مي تواند در زمان وقوع حوادث ( آتش سوزي ) ، عمليات اطفاء حريق را كند كرده و خود باعث گسترش حريق شوند .

علت حريق در دست بررسي مي باشد

 

 

 

 

 

 

 

سایت های مرتبط

Back to Top