. ناجيان 125 پس از رسيدن به محل حادثه متوجه بوي گاز ( LPG ) و نشت گاز شهري در منزل شدند بلافاصله با برقراري امنيت درمحل و قطع گاز شهري با رعايت اصول ايمني وارد منزل شدند .

نشت گاز در اين منزل و ايجاد جرقه در قسمت آشپزخانه ، باعث ايجاد يك انفجار در منزل شده بود كه منجر به شكستن شيشه ها و ترك خوردن قسمتي از ديوار هاي منزل شده بود.

با توجه به حضور صاحبخانه در منزل هيچ يك از اعضاي خانواده ، در اين حادثه آسيبي نديدند .

علت حادثه در دست بررسي مي باشد.

 

 

 

 

سایت های مرتبط

Back to Top