در ساعت 4:29 دقيقه بامداد طي تماس با مركز فرماندهي 125 گزارش شد كه به آدرس ميدان امام ( ره ) نبش پارك مسافر ، يك سواري پژو 405 به كناره پارك برخورد و پس از چند بار واژگوني يك نفر در كابين سواري گير افتاده است . با دريافت اين گزارش يك تيم عملياتي امداد و نجات از ايستگاه دو سازمان به محل وقوع حادثه اعزام شدند .

 

ناجيان 125 پس از رسيدن به محل ، با توجه به شدت ضربه اي كه در زمان واژگوني خودرو به سواري وارد شده بود . ناجيان 125 پس از قطع برق خودرو ، امنيت را در محل برقرار كرده و با رعايت نكات ايمني امداد و نجات با استفاده از ست هيدروليك مصدوم ( راننده ) را از كابين آزاد و به اورژانس 115 حاضر در محل سپردند .

سرنشينان خودرو در محل حادثه ( دو نفر مصدوم و يك نفر فوت ) شده بودند .

 

 

سایت های مرتبط

Back to Top